Benieuwd hoe RS health te werk gaat? Bekijk hier ‘How it’s done’

AZ Sint-Elisabeth wil kwaliteit en patiëntveiligheid verankeren

"Kwaliteit is van alle medewerkers"

Waarom koos je voor RS health?

We zochten een partner die ons ziekenhuis kon ondersteunen in het structureel verankeren van kwaliteit en patiëntveiligheid over alle afdelingen heen en dit het liefst aan de hand van een uniforme methodiek. We wilden in dit kader ook onze kwaliteit extern laten aftoetsen door een accrediteringsinstantie maar dit mocht geen doel op zich worden, we waren op zoek naar een partij die mee kon werken aan een kwaliteitscultuur, een cultuur van continue verbetering. Vanuit verschillende ziekenhuizen hoorden wij lovende berichten over de aanpak en samenwerking met RS health. Deze positieve feedback zorgde ervoor dat we in gesprek zijn gegaan met Stephanie. We ervaarden onmiddellijk een klik en dit vooral naar aanpak toe. Het is belangrijk om alle verpleegkundigen, zorgkundigen maar ook niet-zorgkundigen mee te krijgen in het verhaal. Alleen theorieën werken niet in de zorg. In de presentatie en voorstelling van RS health kwam een pragmatische aanpak naar voren en dat sprak ons onmiddellijk aan. Het feit dat RS health inzet op gedragenheid om aan kwaliteitsopvolging te werken, maakte dat we met hen in zee wilden gaan.

Wat realiseerde je samen met RS health?

Sinds de start in maart 2021 voelen we dat de gedragenheid rond kwaliteit en patiëntveiligheid vergroot is. De proefaudit van Qualicor in februari 2022 heeft dit ook bevestigd. Om een kwaliteitscultuur te creëren op de afdelingen, raadde RS health ons aan om te werken met kwaliteitsborden. Hun methodiek heeft een zeer gerichte aanpak en we merken dat de verschillende afdelingen met de nodige begeleiding er actief mee aan de slag gegaan zijn. De werking met kwaliteitsborden is zo opgezet dat het ook de samenwerking faciliteert op verschillende niveaus binnen de organisatie. De onderlinge band en begrip rond kwaliteit tussen zorgmanagers, afdelingshoofden en medewerkers van de dienst kwaliteit is sterker geworden. 

RS health werkt met een duidelijke opdracht: wat gaan we als RS health doen en wat niet? En hoe past dit dan binnen de werking van de dienst kwaliteit en de andere departementen? Het is belangrijk dat thema “kwaliteit” niet enkel een verantwoordelijkheid is van de cel kwaliteit. Zij zijn een ondersteunende dienst die faciliteren en modereren maar uiteindelijk zijn het de zorgmanagers/leidinggevenden samen met de afdelingsverantwoordelijken die moeten zorgen voor de borging van een kwaliteitsvolle werking op de vloer. We merken dat de zorgmanagers met behulp van de kwaliteitsborden een nog meer coachende rol naar het zorgpersoneel kunnen opnemen.

RS health zet ook sterk in op continuïteit zodat de methodieken ook verder toegepast worden na de samenwerking met RS health. De ontwikkeling en de implementatie van de kwaliteitsborden is ondertussen afgerond en het is nu aan de zorgmanagers om dit verder te bestendigen op de eigen afdeling. Sarah van RS health blijft echter nog steeds een ondersteunende rol opnemen en voert regelmatig een audit uit samen met de dienst kwaliteit. Dit helpt ons om de vooropgezette scoop te evalueren en eventueel nog bij te sturen.

We zijn met RS health ondertussen een nieuw traject gestart in kader van de 5S-methodiek en de optimalisatie van Zenya, het documentbeheer van infoland. Hun gerichte pragmatische aanpak ligt ons en we willen onze afdelingen nog verder ondersteunen om de werking verder te optimaliseren.

Waarom zou je RS health aanbevelen?

De vooropgestelde verwachtingen zijn volledig ingelost. Wij zijn zeer tevreden over de samenwerking met RS health. Zij hebben een zeer professionele en constructieve aanpak. Zij zijn vooral ook een deel van het team en voelen binnen de organisatie niet aan als een externe consultants wat toch als heel positief ervaren wordt door onze medewerkers.

Daarnaast is het voor ons als organisatie zeer aangenaam dat RS health een brede expertise bezit, waardoor we ook beroep op hun kunnen doen bij bepaalde vraagstukken.

Kortom, wij kunnen enkel toejuichen dat we de stap hebben gezet naar samenwerking met RS health. En om het vanuit financieel oogpunt te benaderen: onze investering heeft meer dan opgebracht en zal dit zeker nog verder doen in de toekomst.

Recente Cases

WZC Veilige Have bouwt aan een geïntegreerd kwaliteitssysteem

"Samen bouwen aan kwaliteit en veiligheid, want bouwen doe je niet alleen."

Wit-Gele Kruis Antwerpen gaat voor optimale kwaliteit

Optimalisering van kwaliteit zit soms in kleine aanpassingen.

Wit-Gele Kruis Antwerpen kiest voor duurzame kwaliteits­werking

Kwaliteit opvolgen op alle niveaus van de organisatie.