Benieuwd hoe RS health te werk gaat? Bekijk hier ‘How it’s done’

Europa Ziekenhuizen gaat voor een JCI accreditering

“RS health kan snel en adequaat aangeven waar het niet goed loopt en meteen een haalbare oplossing aanreiken.”

Waarom koos je voor RS health?

Vanuit de Europa Ziekenhuizen hebben we bewust gekozen voor experts in de begeleiding van accrediterings- en certificatietrajecten en het bijbehorende projectmanagement. RS health staat erom gekend één van de experts te zijn binnen de ziekenhuissector. Zij hebben de juiste ingesteldheid om samen vooropgestelde doelen en ambities te behalen. Ze brengen vlot de behoeften van de organisatie in kaart, en ze bieden op maat begeleiding van A tot Z.

De ‘klik’ tussen de klant en de consultant(s) staat voor RS health centraal. Zelfs bij een ideaal profiel maar geen klik met de organisatie, gaan ze op zoek naar een ander gepast profiel. Ze gaan pas met je organisatie aan de slag wanneer er een goed gevoel is én het juiste profiel werd gevonden. Door deze manier van werken slagen ze erin om consultants aan te reiken die goed bij de organisatie passen.

Wat heb je samen gerealiseerd?

De Europa Ziekenhuizen hebben gekozen voor een accrediteringstraject door de Joint Commission International (JCI) en de bijbehorende verbeterprojecten rond Kwaliteit & Patiëntveiligheid.

RS health hielp ons al bij verschillende projecten. De eerste stap was het in kaart brengen van de status voor de JCI accreditering. We startten met een juiste interpretatie van de normen, om dan samen met het kwaliteitsteam en de stakeholders de status voor de verschillende JCI-normen in te schatten. Op basis van die analyse werden verschillende acties opgesteld. Door de ervaring van de consultants kregen we verschillende oplossingen aangeboden om hiaten aan te pakken.

RS health heeft intensief meegewerkt aan verschillende projecten. Ik denk hierbij in het bijzonder aan 3 projecten: de optimalisatie van het infectiebeheer, het uitrollen van de 5S-methodiek op de afdelingen en MyGo4JCI.

RS health heeft ons team van ziekenhuishygiëne ondersteund bij het uitwerken van de risicoanalyse voor infectiepreventie en -beheersing. Er werden op basis daarvan een aantal maatregelen genomen, waaronder het schrijven van procedures ter voorkoming van infecties. RS health zegt niet enkel wat er moet gebeuren, maar ze helpen ook de procedures te schrijven en te implementeren in de organisatie.

Het 5S-project is gestart om onze afdelingen te ordenen en te reorganiseren. Als alles goed georganiseerd is op de afdeling, verlies je immers geen tijd met zoeken. Die tijd krijg je vrij om extra aandacht te geven aan de patiënten. Bij zo’n traject is een goede planning noodzakelijk en daar is RS health erg sterk in. Zij zorgen dat de verschillende stakeholders weten wat van hen verwacht wordt en wanneer. Denk hierbij aan de logistieke medewerkers voor het verwijderen van onbruikbaar materiaal, technische dienst voor het monteren van nieuwe schappen, de schoonmaakploeg,… RS health neemt het voortouw in de coördinatie en aangezien ze goed geïntegreerd zijn in de organisatie, weten ze ook bij wie ze terechtkunnen.

Accrediteringstrajecten raken je volledige organisatie en daarom is het belangrijk dat de consultants niet alleen met de directies en leidinggevenden aan de slag gaan, maar ook met de mensen op de werkvloer. Zij ondersteunen de leidinggevenden om de verandering waar te maken op de werkvloer. Ze gaan op regelmatige tijdstippen naar de afdelingen om hen te ondersteunen bij de implementatie van nieuwe werkwijzen. MyGo4JCI was een traject om kwaliteitsdenken tot op de werkvloer te brengen en mensen te coachen in de nieuwe werkwijze, maar ook om na te gaan hoe ver de medewerkers de nieuwe werkwijzen beheersen.

Jammer genoeg heeft COVID ervoor gezorgd dat we ons vooropgestelde plan al een aantal keer hebben moeten aanpassen. RS health heeft met ons verder gewerkt om niet alles te laten stilvallen, maar de focus lag natuurlijk anders dan voorzien. We hopen binnenkort de draad weer op te pakken en het JCI label te behalen. Het is voor ons een externe bevestiging dat we goed bezig zijn.

Waarom zou je RS health aanbevelen?

De uitvoering van het project is één ding, maar een minstens even belangrijk aspect is de frisse en kritische kijk van RS health. De consultants werken effectief in de organisatie mee en integreren zich vlot binnen het team. Ze maken als het ware deel uit van de organisatie. Ze stellen zich niet opdringerig op en luisteren naar de noden en behoeften van de organisatie. Ze begrijpen perfect wat er effectief verwezenlijkt moet worden.

De consultants van RS health zijn zeer gedreven en enthousiast en slagen erin om alles duidelijk en aanschouwelijk te maken. Door die dynamische, praktische en vooral menselijke aanpak betrekken ze alle medewerkers actief in het hele proces, met regelmatige evaluaties en bijsturingen indien nodig.

Dankzij hun kennis en vlotte inwerking in onze ziekenhuizen zijn ze erin geslaagd om snel een beeld te vormen van onze organisatie, afgestemd op onze waarden en normen. De persoonlijk begeleiding van RS health, met veel tips die heel toepasselijk en direct implementeerbaar zijn, is een duidelijke meerwaarde. RS health kan snel en adequaat aangeven waar het niet goed loopt en tegelijkertijd ook een haalbare oplossing aanreiken. De Europa Ziekenhuizen waarderen RS health vooral voor hun professionaliteit, flexibiliteit en enthousiasme bij de begeleiding van ons accrediteringstraject.

Recente Cases

GZA kiest voor een eigen kwaliteits­systeem

Kwaliteit opvolgen met je eigen kwaliteitssysteem.

AZ West laat interprofessionele communicatie extern toetsen

Interprofessionele communicatie optimaliseren aan de hand van een externe scan.