ARMONEA kiest voor een nieuw, visueel sterk kwaliteitshandboek

Interview Emmanuel Stockman – Directeur Quality ARMONEA, 85 woonzorgcentra, serviceflats en residenties in Vlaanderen, Brussel en Wallonië

"De consultants van RS health gaan op zoek naar de ingrediënten die al in de organisatie aanwezig zijn om er een evenwichtig en smakelijk gerecht van te maken."

Waarom koos je voor RS health?

We hebben in de covid-periode een eerste keer samengewerkt met RS health, en dat was een heel aangename ervaring. Er was toen crisismanagement nodig in één van onze huizen en RS health heeft ons geholpen met het opzetten van een cohorte-afdeling om de covidsituatie beter te kunnen beheersen. Tijdens die eerste ervaring hebben we gemerkt dat er een heel goede, constructieve samenwerking was tussen onze mensen en de experts van RS health. Ze namen een luisterende, onderzoekende houding aan en gingen aan de slag met de beschikbare kennis in onze organisatie om die vervolgens te consolideren. RS health gaf ook blijk van een heel goede inhoudelijke kennis. Daarom besloten we voor de realisatie van ons nieuwe kwaliteitshandboek opnieuw een beroep op hen te doen.

Wat heb je samen gerealiseerd?

Op dit moment ligt de voornaamste focus van onze samenwerking bij de realisatie van het kwaliteitshandboek dat volgens het woonzorgdecreet op 1 januari 2023 klaar moet zijn.

Na twee covid-jaren willen we vanuit Armonea opnieuw volop inzetten op onze activiteiten binnen het kwaliteitsdepartement en het schrijven van dat nieuwe handboek. Bovendien zijn we in het ganse land actief. Dat maakt dat procedures steeds moeten voldoen aan de regionale wet- en regelgeving. RS health helpt ons om de procedures te updaten en op een vernieuwende manier visueel voor te stellen.

Vroeger waren onze procedures heel tekstueel en moesten de medewerkers bladzijden tekst doorploegen. Nu worden dat aantrekkelijke visuele documenten die erg ondersteunend werken. Bij Armonea geloven we ook sterk in het opnemen van verantwoordelijkheid op het juiste niveau, we zoeken daarbij dan ook steeds naar een evenwicht tussen nationaal beleid en ruimte voor lokale inbreng.

RS health heeft de bestaande informatie doorgenomen, verwerkt met de nieuwe richtlijnen en handelingswijzen en het geheel afgetoetst met het kwaliteitsteam en de experts terzake. Zo zijn de nieuwe procedures in samenspraak en in cocreatie tot stand gekomen.

Waarom zou je RS health aanbevelen?

De werking van RS health voelt heel natuurlijk aan. We hebben echt een heel goede klik met de medewerkers. Ze vinden zeer vlot hun weg in de organisatie en worden snel door de teams geaccepteerd en geïntegreerd. Voor mij is de belangrijkste sterkte van RS Health de snelheid waarmee zij informatie verwerken en een idee krijgen van wat nodig is. Dat is echt een belangrijke meerwaarde, want het is vooral in deze periode noodzakelijk om snelheid te maken.

Kortom, de consultants van RS health hanteren een onderzoekende en aandachtige aanpak, waarbij ze op zoek gaan naar de ingrediënten die al in de organisatie aanwezig zijn om er een evenwichtig en smakelijk gerecht van te maken.