Ik wil graag een gratis uur advies! Maak een afspraak!

Woonzorgcentra

Kwaliteit van leven bevorderen

Hoe zorg je ervoor dat medewerkers en bewoners zich thuis voelen in een WZC?

Kwaliteit binnen woonzorgcentra (WZC) implementeren, onderhouden en garanderen is erg belangrijk om ervoor te zorgen dat medewerkers, bewoners en hun naasten zich goed voelen. En uiteraard komt het ook de werking van de organisatie ten goede. Het is niet altijd gemakkelijk om een professionele kwaliteitswerking in te stellen, omdat je je in de leefomgeving van de bewoners bevindt. Hoe doe je dat nu concreet?

Werken aan kwaliteit is een continu proces en vraagt een verbetercultuur, waarin mensen bereid zijn te veranderen en hun werking onder de loep te nemen. Zo ga je élke dag met een gevoel van voldoening en trots naar huis.

Hoe kan RS health daarbij helpen?

De kwaliteitsopvolging hangt altijd samen met de strategische en operationele doelstellingen. Wat wil je als organisatie bereiken en hoe maak je dat meetbaar? Hoe worden de strategische en operationele doelstellingen vertaald naar de medewerkers en hoe dragen zij hun steentje bij om die te bereiken? Belangrijk om hierbij stil te staan, want uiteindelijk zorgt elke medewerker voor de kwaliteit van de zorgverlening.

RS health zorgt ervoor dat je met een gestructureerd systeem op regelmatige basis de kwaliteit van jouw organisatie kan peilen. Denk hierbij aan indicatoren, interne audits, incidentenanalyse,… Op basis van deze gegevens wordt een actie -en communicatieplan opgesteld, geïmplementeerd en opgevolgd om continue te verbeteren.

RS health begeleidt organisaties bij het kiezen van een kwaliteitskader/label waaraan de organisatie zich kan toetsen. RS health is een erkend Menso-coach, maar ondersteunt eveneens organisaties die kiezen voor een ander kader zoals ISO, Qmentum,…

RS health ondersteunt de professionalisering van jouw organisatie en betrekt hierbij elke afdeling. We bieden je tips en tricks om dit verandertraject goed te laten verlopen.

samenwerken

Eens praten? Je kan er enkel bij winnen.

Wij zijn ervan overtuigd dat we samen kunnen zorgen voor betere zorg. Contacteer ons voor een eerste vrijblijvend gesprek.