Ik wil graag een gratis uur advies! Maak een afspraak!

Ziekenhuizen

Kwaliteitszorg in ziekenhuizen

Hoe vertaal je ‘kwaliteitsvolle zorg’ concreet naar de afdelingen?

Het definiëren van wat kwaliteit betekent, gebeurt vaak op het hoogste niveau, al dan niet samen met de kwaliteitscoördinator of in een ‘stuurgroep Kwaliteit’. Maar wil je dat die kwaliteit door ál je teams wordt gedragen, moet je de vertaalslag maken naar de verschillende afdelingen. Waar zitten de knelpunten? En hoe kunnen die met het hele team worden opgelost? Het vieren van kleine successen is daarbij essentieel en draagt bij tot de teamspirit.

Werken aan kwaliteit is een continu proces en vraagt een verbetercultuur, waarin mensen bereid zijn te veranderen en hun werking onder de loep te nemen. Zo ga je élke dag met een gevoel van voldoening en trots naar huis.

Hoe kan RS health daarbij helpen?

RS health ondersteunt ziekenhuizen bij het definiëren en implementeren van hun kwaliteitsbeleid en kwaliteitsstructuur. We helpen een kwaliteitskader te selecteren of op te stellen, en we geven tips en tricks om een verbetercultuur te creëren en te onderhouden.

RS health adviseert hoe je de lopende strategische en operationele projecten kan opvolgen. Indien gewenst bouwen we dashboards of zetten we kwaliteitsborden op ter ondersteuning van afdelingen om hun werking en kwaliteit zichtbaar te maken.

Projecten begeleiden door het opzetten en faciliteren van inhoudelijke werkgroepen is ons dagelijks werk. Met de expertise en ervaring van onze consultants helpen we groepen outside-the-box te denken, waardoor nieuwe ideeën ontstaan. Tevens ondersteunen we werkgroepen door audits uit te voeren als nulmeting om verbeteringen aan te tonen.

We begeleiden eveneens afdelingen in crisis. We gaan samen met het team op zoek naar de oorzaken, hoe we kwaliteitsmanagement kunnen blijven garanderen en kunnen gaan optimaliseren. Met één duidelijk doel: de rust terug te brengen en kwaliteitsvolle zorg te kunnen leveren aan de patiënt.

samenwerken

Eens praten? Je kan er enkel bij winnen.

Wij zijn ervan overtuigd dat we samen kunnen zorgen voor betere zorg. Contacteer ons voor een eerste vrijblijvend gesprek.