Ik wil graag een gratis uur advies! Maak een afspraak!

Thuiszorg

Zo lang mogelijk kwaliteitsvolle zorg thuis

Hoe implementeer je een professionele kwaliteitswerking in de thuiszorg?

Een professionele kwaliteitswerking is van groot belang voor een goede werking van de thuiszorgdiensten. Niet altijd gemakkelijk om dat op een goede manier op te stellen, te professionaliseren en te implementeren. Maar het biedt wel veel input om de kwaliteit van de zorgverlening inzichtelijk te maken en het geeft je richting waar je al dan niet moet bijsturen.

De kwaliteitsopvolging hangt altijd samen met de strategische en operationele doelstellingen. Wat wil je als organisatie bereiken en hoe maak je dat meetbaar? Hoe worden de strategische en operationele doelstellingen vertaald naar de medewerkers en hoe dragen zij hun steentje bij om die te bereiken? Belangrijk om hierbij stil te staan, want uiteindelijk zorgt elke medewerker voor de kwaliteit van de zorgverlening.

Een onderdeel van de kwaliteitsopvolging zijn de interne audits. Je gaat kijken naar de zorgverlening aan het bed van de patiënt of naar de processen en je bekijkt of die verlopen zoals je ze vooropgesteld hebt. Het inzetten van interne auditoren kan soms wat weerstand oproepen, omdat medewerkers dat als controle aanvoelen, maar het doel van de audits is niet om mensen te controleren als individu. De selectie van interne auditoren en de communicatie over hun specifieke rol is cruciaal.

Het resultaat van een goede kwaliteitswerking is dat je een verbetercultuur voelt doorheen de volledige organisatie. En wil je finaal een accreditering of certificering behalen, dan zou dat enkel de kers op de taart moeten zijn. Het bewijs dat je goed bezig bent, en geen doel op zich.

Hoe kan RS health daarbij helpen?

RS health staat organisaties bij om hun strategische en operationele doelstellingen te bepalen en die meetbaar te maken. Daarna helpen we die te vertalen naar afdelingen, zodat iedere medewerker zijn steentje kan bijdragen in het realiseren van de vooropgestelde doelstellingen.

RS health ondersteunt organisaties bij het definiëren en implementeren van hun kwaliteitsbeleid en -structuur. We helpen een kwaliteitskader selecteren of opstellen alsook dit te implementeren. We geven tips en tricks om een verbetercultuur te creëren en te onderhouden.

RS health heeft de afgelopen jaren al veel audits uitgevoerd en auditprogramma’s opgesteld en geïmplementeerd. We kunnen je helpen om een intern auditsysteem op te zetten, interne auditoren op te leiden en het proces met de hele organisatie te doorlopen.

RS health heeft ervaring in verandertrajecten wat zorgt voor de juiste methodiek en aanpak én het gewenste resultaat. Het voornaamste doel is een duurzame kwaliteitswerking opzetten die ook na het behalen van het kwaliteitslabel blijft bestaan!

samenwerken

Eens praten? Je kan er enkel bij winnen.

Wij zijn ervan overtuigd dat we samen kunnen zorgen voor betere zorg. Contacteer ons voor een eerste vrijblijvend gesprek.