Ik wil graag een gratis uur advies! Maak een afspraak!

Expertises

Strategie-bepaling - Helder 2031

Denk na over de toekomst van jouw organisatie

Vanuit Zorgnet Icuro werd een toolkit Helder 2031 ontworpen voor de woonzorgcentra die zijn aangesloten. In de tool staat zorg voor ouderen centraal.

Deze Toolkit Helder 2031 is een methodiek waarmee zorgvoorzieningen stapsgewijs met alle relevante stakeholders hun toekomstige opties kunnen verkennen, een visie formuleren en een nieuwe koers kunnen inzetten. Na het doorlopen van de verschillende stappen zijn bestuurders en directies in staat een gedragen antwoord te formuleren op cruciale vragen:

  • Welke waarde willen we bieden aan onze huidige en toekomstige cliënten?
  • Hoe zullen we ons organiseren om proactief een antwoord te kunnen bieden op de uitdagingen die op ons af komen?
  • Welke waardevolle rol kunnen we vandaag en in de toekomst opnemen in zorg en welzijn?

Na het doorlopen van de oefening bereik je als organisatie:

  • Een gedragen toekomstvisie;
  • Stakeholderbetrokkenheid en -engagement om samen die visie waar te maken;
  • Een plan van aanpak die de nieuwe koers concreet vorm en invulling zal geven.

“Helder 2031 is een goed uitgekiemd werkinstrument vanuit Zorgnet Icuro/Tomorrowlab, maar het is vooral de professionele, triggerende manier van aanpak vanuit RS health dat het project volledig tot zijn recht doet komen.”
(Thomas Franckx – WZC Sint-Augustinus)

Wat kunnen wij voor jou betekenen?

Wij begeleiden je graag in het traject Helder 2031. Wij zijn door zorgnet Icuro opgeleid als externe facilitator en nemen ook deel aan de opvolgmomenten.

Wil je meer weten van onze aanpak?

Neem contact op met Stephanie Reynaert 0473633052, of via e-mail Stephanie@rs-health.be

samenwerken

Eens praten? Je kan er enkel bij winnen.

Wij zijn ervan overtuigd dat we samen kunnen zorgen voor betere zorg. Contacteer ons voor een eerste vrijblijvend gesprek.