Ik wil graag een gratis uur advies! Maak een afspraak!

Expertises

Infectiebeheersing

Gebaseerd op wetenschappelijke informatie

Het opstellen en implementeren van een adequaat infectiepreventiebeleid waarin alle factoren worden meegenomen, is essentieel.

Een derde van de zorginfecties kunnen we vermijden met een correcte handhygiëne. Belangrijk is om de zorginfecties te inventariseren en beheersmaatregelen te definiëren die rekening houden met de zorgomgeving.

Hygiënisch werken is prioritair om zorginfecties te vermijden. Het is belangrijk dat de zorgvrager/cliënt zich goed voelt in de zorgomgeving.

Wat kunnen wij voor jou betekenen?

  • Ondersteuning of tijdelijke vervanging van medewerker infectiepreventie
  • De werking van de infectiebeheersing analyseren
  • Risico’s in kaart brengen en een plan opstellen in het kader van infectiebeheer
  • Procedures infectiepreventie uitwerken tijdens verzorging, bij voeding, …
  • Een woon- en zorgomgeving creëren met aandacht voor infectiepreventie/-beleid
  • Het werkboek infectiepreventie, HACCP handleiding, kwaliteitswet, eisenkaders,… implementeren
  • Sensibiliseren over resistentiepreventie door correct antibioticumgebruik
  • Opleidingen rond infectiepreventie verzorgen (voor medewerkers én zorgvragers/cliënten)
  • Oorzakenanalyse en aanpak van een outbreak

Onze adviezen zijn gebaseerd op wetenschappelijke informatie. Binnen ons team is een ziekenhuishygiënist werkzaam.

samenwerken

Eens praten? Je kan er enkel bij winnen.

Wij zijn ervan overtuigd dat we samen kunnen zorgen voor betere zorg. Contacteer ons voor een eerste vrijblijvend gesprek.