Ik wil graag een gratis uur advies! Maak een afspraak!

Accreditatie / certificering

Je hebt beslist voor een kwaliteitslabel of -model zoals JCI, Qmentum Global, MENSO, ISO, FlaQuM,… te gaan, en zoekt ondersteuning? Wij helpen je!

Wat kunnen wij voor jou betekenen?
  • De normen/prestaties naar jouw werkomgeving vertalen
  • Directies en Raden van Bestuur begeleiden en adviseren
  • Huidige situatie in kaart brengen met een gap-analyse
  • Accreditatietraject coördineren
  • Actie- of projectplan opmaken
  • Medewerkers coachen en begeleiden
  • Beleid en procedures op de werkvloer implementeren
  • Tijdelijke invulling van functies als programmamanager, projectmanager,…
  • Change management begeleiden
  • Eigen kwaliteitskader helpen opstellen