Expertises

Project­­management

Het in goede banen leiden van grote projecten vergt veel inspanningen bovenop...

Proces­management

Kwalitatieve en betaalbare zorg voor de zorgvrager/cliënt lijkt vanzelfsprekend, maar is dat...

Onze werkwijze

“We luisteren aandachtig en helpen je organisatie om kwaliteit te definiëren, implementeren...

Kwaliteits­­management

We zijn ervan overtuigd dat zorginstellingen met een goed geborgd kwaliteitsmanagementsysteem beter...

Infectie­­beheersing

Het opstellen en implementeren van een adequaat infectiepreventiebeleid waarin alle factoren worden...

Geïntegreerd risico​­­management

Met een geïntegreerd risicomanagement worden alle organisatierisico’s gestructureerd belicht en worden de...

Crisismanagement

Crises kunnen je organisatie onverwacht treffen. Wij helpen je een crisis adequaat...

Accreditatie / certificering

Je hebt beslist voor een kwaliteitslabel of -model zoals JCI, Qmentum Global,...