'Kwaliteit blijft en leeft' start 13 oktober. Betrek bewoners in je kwaliteitswerking. Inschrijven >
Krijg grip op je medicatieproces - Webinar - 27 oktober van 12:30 tot 13:30 - Inschrijven >

Geïntegreerd risico​­­management

Met een geïntegreerd risicomanagement worden alle organisatierisico’s gestructureerd belicht en worden de relaties tussen deze risico’s zichtbaar.

Onbewust zijn we vaak bezig met het inschatten van risico’s en het vermijden van zware gevolgen hiervan. Maar in een organisatie worden meestal slechts ad hoc initiatieven opgezet om risico’s in kaart te brengen en daar actieplannen aan te koppelen.

Wat kunnen wij voor jou betekenen?

  • Geïntegreerd risicomanagement opstellen
  • Risicoanalyses uitwerken
  • Risicobewustzijn creëren en borgen
  • Opleiding risicomanagement organiseren en geven
  • Risicobeheersplan opstellen